Spadens verksamhet

Idag består Spaden av 33 glada barn i åldrarna 1-5 år och sex utbildade och engagerade pedagoger samt två resurser. Vi har två avdelningar. Krokodilen där 12 barn mellan 1-3 år går och Draken där vi idag har 21 barn i åldrarna 4-5 år. Vi har samarbete mellan avdelningarna med en gemensam pedagogik och barnen leker också tillsammans på vår gård. Utevistelse är något vi prioriterar och när vädret tillåter så är vi ofta ute både på förmiddagen och eftermiddagen.

 

Skaparkraft och lust till lärande

Den pedagogiska miljön är viktig för oss på Spaden, hos oss hittar du både matematik och språkhörnor med material anpassat för en utvecklande, lärande och inspirerande miljö. Vår lilla ateljé erbjuder många möjligheter till skapande i olika former och material. Vi uppmuntrar till sång, dans och rörelse och har veckovis miniröris för de yngsta barnen och Bamsegympa för de äldre. Vi har en scen som används flitigt av barnen för att spela teater och sjunga.  Barnens skaparkraft och lust till lärande står i centrum tillsammans med trygga rutiner.

 

Delaktighet och ansvar

Hos oss får du som förälder möjlighet att vara delaktig i ditt barns vardag och utveckling, vilket ger en trygg och personlig förskola där vi känner varandra och tar gemensamt ansvar. Eftersom föräldrarna står bakom driften av förskolan så krävs det en viss arbetsinsats av dig som förälder.

 

Vi erbjuder:

  • En förskola som är utvecklande, trygg, rolig och föränderlig.
  • Mycket utevistelse
  • Egen kock som lagar mat från grunden.
  • Hög kompetens bland pedagoger.
  • Inflytande, samhörighet och delaktighet.

 

 

spaden betyg

 

 

Våra öppettider är 7:30 – 17:00.

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef

 

Kontakta oss för mer information

Förskolechef: Nina Hallberg
Telefon: 08-657 94 36
Epost: forestandare@spaden.se