Pedagogik

Den pedagogiska miljön är viktig för oss på Spaden, hos oss hittar du både matematik och språkhörnor med material anpassat för en utvecklande, lärande och inspirerande miljö.

Vår lilla ateljé erbjuder många möjligheter till skapande i olika former och material. Vi ser utevistelse som en viktig del av dagen, i uteleken utvecklar barnen sin motorik och i naturen får de ett medvetet miljötänk. Vi använder mycket naturmaterial i vår verksamhet, både som skapande material och i matematik, språk och andra lärandesituationer. Vi uppmuntrar till sång, dans och rörelse och har veckovis miniröris för de yngsta barnen och Bamsegympa för de äldre. Vi har en scen som används flitigt av barnen för att spela teater och sjunga.

Vår verksamhet bygger på svensk förskolepedagogik med helhetssyn på barnen och deras utveckling. Vid planering och genomförande av aktiviteter och lärande utgår vi från Lpfö98/10. Vår värdegrund bygger på pojkar och flickors lika värde och vi uppmuntrar barnens egna val och initiativkraft.

 

Vinterlek

 

Läs mer och spara ner pdf med svensk läroplan för förskola »