Om Spaden

 

Spaden är ett litet föräldrakooperativ på Stora Essingen, med 32 glada barn i åldrarna 1-5 år och 6 engagerade och glada pedagoger. Vårt fokus ligger på matematik, språk och IKT. Barnens skaparkraft och lust till lärande står i centrum tillsammans med trygga rutiner. Vår vision är att vara en förskola där barnen får ta plats och synas, tillsammans vill vi ge barnen möjlighet att lära för livet och få nya erfarenheter och kunskaper.

På avdelningen Krokodilen går 11 barn mellan 1-3 år och på Draken går 21 barn i åldrarna 4-5 år. Vi har mycket samarbete mellan avdelningarna med en gemensam pedagogik och barnen leker också tillsammans på vår gård. Utevistelse tycker vi är viktigt och när vädret tillåter så är vi ofta ute både på förmiddagen och eftermiddagen.

Hos oss får du som förälder möjlighet att vara delaktig i ditt barns vardag och utveckling, vilket ger en trygg och personlig förskola där vi känner varandra och tar gemensamt ansvar. Eftersom föräldrarna står bakom driften av förskolan så krävs det en viss arbetsinsats av dig som förälder.

 

Vi erbjuder:

• En förskola som är utvecklande, trygg, rolig och föränderlig.
• Mycket utevistelse
• Egen kock som lagar mat från grunden.
• Hög kompetens bland pedagoger.
• Inflytande, samhörighet och delaktighet.

 

Våra öppettider är 7:30 – 17:00.

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef